Arduino Core for Deneyap DevKits

Overview

Deneyap Kart Arduino Core

FOR TURKISH VERSION trflag

Deneyap Kart, designed and manufactured in Turkey, is a powerful development board with its strong MCU, robust design and flexible GPIOs. It allows the users in all levels (beginners to professionals) to create, design and develop projects in the fields of Electronics, Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI).

For more information, please visit Deneyap Kart Technical Guide and Deneyap Kart Official Website.

Contents

Installation Instructions

JSON index file: https://raw.githubusercontent.com/deneyapkart/deneyapkart-arduino-core/master/package_deneyapkart_index.json

 • Install the latest Arduino IDE.
 • Start Arduino IDE and open Preferences window.
 • Copy the JSON index file link above into Additional Board Manager URLs field.
 • Open Boards Manager from Tools > Board menu and install "Deneyap Gelistirme Kartlari".
 • Select Deneyap Kart from Tools > Board menu after installation.

Troubleshooting

To report any issue/bug/problem etc., please make sure you have searched the similar encountered problems first. After that, if you are sure no on else had the same issue, use the issue template while reporting.

Deneyap Kart Pinout

PinoutENG

Comments
 • Arduino IDE 2.0.* de kod derlenmiyor

  Arduino IDE 2.0.* de kod derlenmiyor

  Donanım:

  Kart | : | Deneyap Kart ---- | - | ------------ Kütüphane versiyonu | : | 1.3.8 IDE | : | Arduino IDE İşletim sistemi | : | Pardus 21.3 Upload mode | : | auto Upload speed | : | 921600 CPU frequecny | : | 240MHz Flash frequency | : | 80MHz Flash mode | : | qio Partition scheme | : | default

  Hata tanımı:

  Arduino IDE 2.0.1 ya da 2.0.2 (nightly build) ile deneyap kart için kod derleyemiyorum.

  Sorun yaşamış olduğunuz en temel kod bloğu:

  // Kod farketmeksizin aynı hatayı veriyor, aşağıdaki koda özel bir durum değil.
  #include <Arduino.h>
  
  void setup() {
  }
  
  void loop() {
  }
  

  Hata ile karşılaşırken gerçekleştirdiğim adımlar:

  1. Yeni IDE yüklendi
  2. IDE'yi ilk yüklediğimde sıkıntısız olarak deneyap kart'a kod derleyip yükleyebiliyordum
  3. Bilgisayarımı kapatıp daha sonra tekrar açtım
  4. Kod derlerken hata almaya başladım. Ayrıca örneklerde Deneyap Kart'a özel örnekler gözükmüyor.

  Beklenen çıktı:

  Kodun normal bir şekilde derlenmesi. Zaten eskiz ile birlikte gelen varsayılan (default) kodu bile derlemiyor deneyap karta, hata veriyor kod farketmeksizin.

  Hata mesajı:

  No connection established
  
  Compilation error: No connection established
  

  Ekran görüntüleri:

  Seri terminal ekranında gözüken tek şey var o da yukarıdaki metin. Ekran görüntüsü gerektiren bir durum yok.

  Ek kaynak:

  Yok

  opened by emrullahjack 8
 • Deneyap Mini Kart ile RC522 Modülünün Kullanımında Problem

  Deneyap Mini Kart ile RC522 Modülünün Kullanımında Problem

  Hardware:

  Board | : | Deneyap Mini Kart ----- | - | ------------ Core version | : | 1.3.8 IDE | : | Arduino IDE 2.0.1 Computer OS | : | MacOS 12.6

  Description:

  Deneyap Mini kartımla RC522 RFID modülünü kullanarak 13.56MHz RFID kart(lar)ımı okuyup seri monitörde yazdırmaya çalışıyorum. Ancak RFID kartı modüle yaklaştırdığımda hiç yaklaştırmamışım gibi seri monitörde okunmadı bilgisi görüntüleniyor. Yaptığım pin bağlantısı: RC522 -> Deneyap Mini SDA -> D2 SCK -> SC (D7) MOSI -> MO (D4) MISO -> MI (D5) GND -> GND RST -> D3 3.3V -> 3.3V

  Sketch to reproduce the error:

  #include <SPI.h>
  #include <MFRC522.h>
  
  #define RED LEDR
  #define BLUE LEDB
  #define GREEN LEDG
  #define RST_PIN D3   // RC522: RST -> D3
  #define SDA_PIN D2   // RC522: SDA -> D2
  
  MFRC522 rfid(SDA_PIN, RST_PIN);
  byte ID[4] = {121,127,254,179};
  
  void setup() {
   Serial.begin(9600);
   SPI.begin();
   rfid.PCD_Init();
   pinMode(RED,OUTPUT);
   pinMode(BLUE,OUTPUT);
   pinMode(GREEN,OUTPUT);
  }
  void loop() {
  
   if (!rfid.PICC_IsNewCardPresent())   // Yeni kartın okunması beklenir
    {
     BEKLE(); // Kart okutulmazsa mavi LED yanar
     Serial.println("okunamadi");
     delay(1000);
     return;
    }
   
   if (!rfid.PICC_ReadCardSerial())     //Kart okunmadığı zaman beklenilir
   {
     BEKLE(); // Kart okutulmazsa mavi LED yanar
     delay(1000);
     return;
   }
   if (rfid.uid.uidByte[0] == ID[0] &&   //Okunan kart ID'si ile ID değişkeni karşılaştırılır
    rfid.uid.uidByte[1] == ID[1] &&
    rfid.uid.uidByte[2] == ID[2] &&
    rfid.uid.uidByte[3] == ID[3]) {
    DOGRU();     // Okutulan kart doğruysa yeşil LED yanar
    delay(1000);
   } else {     // Okutulan kart yanlışsa bu blok çalışır
    YANLIS();     // Okutulan kart yanlışsa kırmızı LED yanar
    ID_OGREN();    // seri port ekranında kartın ID'si yazılır.
    delay(1000);
   }
   rfid.PICC_HaltA();
  }
  void BEKLE() {
     digitalWrite(BLUE,HIGH);
     digitalWrite(RED,LOW);
     digitalWrite(GREEN,LOW);
  }
  void DOGRU() {
     digitalWrite(BLUE,LOW);
     digitalWrite(RED,LOW);
     digitalWrite(GREEN,HIGH);
  }
  void YANLIS() {
     digitalWrite(BLUE,LOW);
     digitalWrite(RED,HIGH);
     digitalWrite(GREEN,LOW);
  }
  void ID_OGREN() {
   Serial.print("ID Numarasi: ");
   for (int sayac = 0; sayac < 4; sayac++) {
    Serial.print(rfid.uid.uidByte[sayac]);
    Serial.print(" ");
   }
   Serial.println("");
  }
  

  Expected behavior:

  13.56MHz RFID kartlar RC522 modülüne yaklaştırıldığında seri monitörde kart UID'sinin yazdırılması beklenmektedir.

  Screenshots:

  Ekran-Resmi-2022-10-29-18-08-43

  Additional context:

  Boş bir projede yalnızca seri monitör üzerinde yazdırma yapma işleminde problem yaşamadığımı teyit ettim. Kullanmakta olduğum RC522 modülü Arduino Uno'ya bağlayarak aynı programı başarıyla çalıştırabilmekteyim. Dolayısıyla modülde sorun yok. Kullanmakta olduğum jumper kabloları test ettim, sorun yok. Ayrıca kart üzerindeki farklı 3.3V ve GND pinlerini de denedim, hala sorun devam etmekte.

  opened by MrDeadLine 4
 • TürkTelekom CDN engellemesi

  TürkTelekom CDN engellemesi

  Deneyap Arduino Core kart bilgisi yüklenirken bilgileri Github CDN sunucularından çekiyor, lakin TürkTelekom, SuperOnline vb. şirketler Github CDN'i engelliyor, bu sebeple çoğunlukla kart sürücüsü yüklenemiyor. Bu sebeple CDN sunucularını taşınması şart gibi. Bkz. https://twitter.com/linuxgemini/status/1561679929015689216

  opened by inoaa79 3
 • A4,A5,A6 Pins Seems Not Running As Analog Input

  A4,A5,A6 Pins Seems Not Running As Analog Input

  At version 1.3.0, A4, A5 and A6 pins are not working as analog input. A0,A1,A2 and A3 seems working as expected but, analogRead() always return zero for A4,A5 and A6 pins.

  opened by acarmetitu 3
 • DeneyapKart Kamera'yı ESP32 Cam koduna uyarlama.

  DeneyapKart Kamera'yı ESP32 Cam koduna uyarlama.

  Merhaba. Ne yazık ki günümüzdeki ipv4 adres kıtlığı sebebi ile port açmak mümkün değil. Ngrok, portmap.io ve packetriot gibi servisler ise verimli çalışmıyor hatta hiç çalışmıyor. Şu an bunun tek çözümü websocket ile dış bir server ile haberleşme kurarak kamera'yı dış dünya bağlantısını açmak. İnternette ESP32 Cam ile çalışan (bkz. https://www.youtube.com/watch?v=kE0idrJYPII) bir proje var. GCS kullanarak sunucu açıyoruz ve websocket ile bağlantı kuruyoruz. Orda verdikleri kod ESP32 Cam için geçerli. Peki o projede kullanılan kod (bkz. workspace: https://github.com/0015/ThatProject/tree/master/ESP32CAM_Projects/ESP32_CAM_LocalServer/CameraWeb kod: https://github.com/0015/ThatProject/blob/master/ESP32CAM_Projects/ESP32_CAM_LocalServer/CameraWeb/CameraWeb.ino)DeneyapKart ve kamerası ile çalışır mı? Ne gibi düzenlemeler yapmamız lazım? Yardımcı olmanızı rica ediyorum. İyi günler

  opened by inoaa79 3
 • Wifi modülünde sorun

  Wifi modülünde sorun

  Merhabalar,

  Deneyap kartımda bir web sunucusu oluşturmak istedim. Sitedeki https://deneyapkart.org/proje-118.html bu projedeki kodu, Android IDE me yapıştırdım ve compilelamayı denedim ancak şu hata ile karşılaştım

  image

  Biraz incelemeden sonra WifiESP32.h nin gerçekten bu dizinde olmadığını farkettim image

  Daha sonra internette farklı bir çözüm arayışına girdim ve şu tutorial i buldum https://randomnerdtutorials.com/esp32-web-server-arduino-ide/ Farkettim ki bu kod, deneyap sitesindeki tutoriali oluşturan kodun boilerplate'i. Bu kodu Android IDE me yapıştırdım ve compilelamayı denedim ve şu hatayı aldım.

  image

  Biraz inceleme sonucu, IDE deki boardu, deneyap karttan ardunio UNO ya değiştirdim ve bu şekilde compilelamayı denedim ve başarılı bir şekilde compileadım

  image

  Anladığım kadarıyla, deneyap reposu Wifi modülünün outdated, eksik veya hatalı bir versiyonunu kullanmakta. Lütfen bu konuyla ilgilenebilir misiniz?

  Çok teşekkürler, Kolay gelsin

  opened by gokturkDev 2
 • CameraStream | 'class WiFiClass' has no member named 'softAP' hatası

  CameraStream | 'class WiFiClass' has no member named 'softAP' hatası

  Donanım:

  Kart | : | Deneyap Kart ---- | - | ------------ Kütüphane versiyonu | : | 1.2.4 IDE | : | Arduino IDE İşletim sistemi | : | Windows 10 Upload mode | : | auto Upload speed | : | 921600 CPU frequecny | : | 240MHz Flash frequency | : | 80MHz Flash mode | : | qio Partition scheme | : | Huge APP

  Hata tanımı:

  Örnek kod (00_OutOfBox/CameraStream) derleme hatası veriyor.

  Sorun yaşamış olduğunuz en temel kod bloğu:

  #include <WiFi.h>
  WiFi.softAP(ssidAP, passwordAP);
  

  Hata ile karşılaşırken gerçekleştirdiğiniz adımları belirtin:

  1. Camera Stream örnek kodunu yükle
  2. Partition scheme -> Huge App seç
  3. Derle

  Hata mesajı:

  CameraStream:22:8: error: 'class WiFiClass' has no member named 'softAP'
    WiFi.softAP(ssidAP, passwordAP);
      ^~~~~~
  CameraStream:29:21: error: 'class WiFiClass' has no member named 'softAPIP'
    Serial.print(WiFi.softAPIP());             // Goruntunun yayinlanacagi IP adresi seri terminale yaziliyor
             ^~~~~~~~
  exit status 1
  'class WiFiClass' has no member named 'softAP'
  
  opened by okuyanf61 2
 • DeneyapKart IDE'ye kurulmuyor.

  DeneyapKart IDE'ye kurulmuyor.

  Donanım:

  Kart | : | - ---- | - | ------------ Kütüphane versiyonu | : | - IDE | : | Arduino IDE 2.0 İşletim sistemi | : | Windows 10 20H2 Upload mode | : | - Upload speed | : | - CPU frequecny | : | - Flash frequency | : | - Flash mode | : | - Partition scheme | : | -

  Hata tanımı:

  Deneyap Kart IDE'ye kurulmuyor.

  Hata ile karşılaşırken gerçekleştirdiğiniz adımları belirtin:

  1. Tercihlerden "https://raw.githubusercontent.com/deneyapkart/deneyapkart-arduino-core/master/package_deneyapkart_index.json" adresini yapıştırdım.
  2. Kart yöneticisinden DeneyapKart'ı kurmayı denedim.
  3. Hatayı aldım.

  Hata mesajı:

  Downloading packages
  Installing deneyap:[email protected]
  Failed to install platform: deneyap:esp32.
  Error: 2 UNKNOWN: installing tool deneyap:[email protected]: moving extracted archive to destination dir: rename c:\Users\furuk\AppData\Local\Arduino15\tmp\package-454231527\xtensa-esp32-elf c:\Users\furuk\AppData\Local\Arduino15\packages\deneyap\tools\xtensa-esp32-elf-gcc\1.22.0-80-g6c4433a-5.2.0: Erişim engellendi.
  

  Ekran görüntüleri:

  Hatanızı tanımlarken size yardımcı olacağını düşündüğünüz ekran görüntülerini buraya ekleyin. image

  Ek kaynak:

  Sorunuzu tanımlama için eklemek istediğiniz ek kaynakları burada paylaşın.

  opened by inoaa79 2
 • Malformed Additional Board Manager

  Malformed Additional Board Manager

  Malformed Additional Board Manager URL 'JSON index file: https://raw.githubusercontent.com/deneyapkart/deneyapkart-arduino-core/master/package_deneyapkart_index.json': no protocol: JSON index file: https://raw.githubusercontent.com/deneyapkart/deneyapkart-arduino-core/master/package_deneyapkart_index.json this is the error given by the arduino IDE when adding the board to the additional board list.

  opened by Ceyyec 1
 • pardus 21.3 işletim sisteminde deneyap mini portlarda gözükmüyor

  pardus 21.3 işletim sisteminde deneyap mini portlarda gözükmüyor

  Daha verimli bir çözüm süreci yönetebilmek adına, karşılaşmış olduğunuz sorunu detaylı bir şekilde tanımlamanız önem arz etmektedir.

  Hazırlayacağınız rapor aşağıda bulunanan temel başlıkları içermelidir:

  • Kullanmış olduğunuz donanım
  • Sorununuza ilişkin detay içerik
  • Sorun yaşamış olduğunuz en temel kod bloğu
  • Bu kod bloğunun beklenen çıktısı
  • Karşılaşılan hata mesajı
  • Ekran görüntüsü (ihtiyaç olması halinde)

  ------------------------------------------------ buradan yukarısını silin ------------------------------------------------

  Donanım:

  Kart | : | Deneyap Kart Mini ---- | - | ------------ Kütüphane versiyonu | : | 1.3.5 IDE | : | Arduino IDE İşletim sistemi | : | pardus 21.3 Upload mode | : | internal usb Upload speed | : | 921600 CPU frequecny | : | 240MHz Flash frequency | : | 80MHz Flash mode | : | qio Partition scheme | : | default

  Hata tanımı:

  pardus işletim sisteminde deneyap kart mini usb portlarında gözükmüyor usb donanım kimliklerine baktığımda Espressif Systems ESP32s2_DEV olarak gözüküyor arduino ide de port pasif oluyor karta yükleme yapamıyorum.

  Sorun yaşamış olduğunuz en temel kod bloğu:

  //Asagidaki kod blogunu sorun yasamis oldugunuz kod blogu ile degistiriniz
  #define gecikme_suresi 400    // milisaniye
  
  void setup() {
   pinMode(LEDR, OUTPUT);     // Kirmizi led cikis olarak ayarlandi
   pinMode(LEDG, OUTPUT);     // Yesil led cikis olarak ayarlandi
   pinMode(LEDB, OUTPUT);     // Mavi led cikis olarak ayarlandi
  }
  
  void loop() {
   // Kirmizi 
   digitalWrite(LEDR, LOW);    
   digitalWrite(LEDG, HIGH);   
   digitalWrite(LEDB, HIGH);   
   delay(gecikme_suresi);
  
   // Yesil 
   digitalWrite(LEDR, HIGH);    
   digitalWrite(LEDG, LOW);   
   digitalWrite(LEDB, HIGH);   
   delay(gecikme_suresi);
  
   // Mavi 
   digitalWrite(LEDR, HIGH);   
   digitalWrite(LEDG, HIGH);   
   digitalWrite(LEDB, LOW);   
   delay(gecikme_suresi);
  
   // Sari 
   digitalWrite(LEDR, LOW);   
   digitalWrite(LEDG, LOW);   
   digitalWrite(LEDB, HIGH);   
   delay(gecikme_suresi);
  
   // Magenta 
   digitalWrite(LEDR, LOW);   
   digitalWrite(LEDG, HIGH);   
   digitalWrite(LEDB, LOW);   
   delay(gecikme_suresi);
  
   // Cyan
   digitalWrite(LEDR, HIGH);   
   digitalWrite(LEDG, LOW);   
   digitalWrite(LEDB, LOW);   
   delay(gecikme_suresi);
  
   // Beyaz
   digitalWrite(LEDR, LOW);   
   digitalWrite(LEDG, LOW);   
   digitalWrite(LEDB, LOW);   
   delay(gecikme_suresi);
  }
  

  Hata ile karşılaşırken gerçekleştirdiğiniz adımları belirtin:

  1. Şuraya git '...'
  2. Şurayı tıkla '....'
  3. Aşağı kaydır '....'
  4. Hatayı gözlemle vb.

  Beklenen çıktı:

  Paylaşmış olduğunuz kod bloğunun beklenen davranışı nedir, burada açıklayın.

  Hata mesajı:

  Çalışmanız programın 222174 bayt (16 %) saklama alanını kullandı. Maksimum 1310720 bayt. Global değişkenler belleğin 14364 byte kadarını (4%) kullanıyor. Yerel değişkenler için 313316 byte yer kalıyor. En fazla 327680 byte kullanılabilir. Seçilen portta bir Kart bulunamadı. Doğru portu seçtiğinizden emin olunuz. Eğer port doğru ise, yükleme işlemini başlattıktan sonra kartın reset düğmesine basmayı deneyiniz.

  Arduino IDE > Ayarlar > "Core debug level" seçeneğini aktif hale getirin, seri termianl çıktısını buraya kopyalayın.
  

  Ekran görüntüleri:

  Hatanızı tanımlarken size yardımcı olacağını düşündüğünüz ekran görüntülerini buraya ekleyin.

  Ek kaynak:

  Sorunuzu tanımlama için eklemek istediğiniz ek kaynakları burada paylaşın.

  opened by sserkann 1
 • add library : HTTPClient

  add library : HTTPClient

  added library from https://github.com/espressif/arduino-esp32/tree/master/libraries/HTTPClient no changes to the original library needed it for my project and saw that it is absent on deneyapkart library and added it I am a deneyap student from Ankara

  opened by heblushabus 1
 • Yorumlar daha açıklayıcı hale getirildi, ufak verimlilik iyileştirmesi yapıldı

  Yorumlar daha açıklayıcı hale getirildi, ufak verimlilik iyileştirmesi yapıldı

  Giriş seviyesi geliştiriciler için daha kolay anlaşılabilir olması adına "KameraYayini" kutu açılış örneğinin yorumları detaylandırıldı. Canlı yayın adresini üç ayrı print fonksiyonu çağrımı kullanarak seri porta yazmak yerine metin birleştirme (string concatenation) ve döküm (casting) kullanarak tek çağrımda yazılması sağlandı.

  opened by emrullahjack 1
Releases(1.3.10)
Raspberry Pi Pico Arduino core, for all RP2040 boards

Arduino-Pico Raspberry Pi Pico Arduino core, for all RP2040 boards This is a port of the RP2040 (Raspberry Pi Pico processor) to the Arduino ecosystem

Earle F. Philhower, III 929 Jan 5, 2023
Voltage Controlled Digital Core Multimode Oscillator using Mozzi library on Arduino

Arduino-VDCO Voltage Controlled Digital Core Multimode Oscillator using Mozzi library on Arduino Its a digital Oscillator/Voice for the Eurorack Stand

null 47 Dec 12, 2022
🖱️⌨️ Arduino Input Proxying for PC (.NET Core)

SerialProxy SerialProxy is a complete MiTM solution for modifying ??️ mouse & ⌨️ keyboard input against highly sophisticated FPS anti-cheats (ESEA/Fac

earthlion 39 Apr 22, 2022
ESP8266 core for Arduino

Arduino core for ESP8266 WiFi chip Quick links Latest release documentation Current "git version" documentation Install git version (sources) Arduino

ESP8266 Community Forum 14.6k Dec 30, 2022
A Fingerprint Door Lock using a microprocessor named Arduino UNO and programming through Arduino IDE

INSTRUCTIONS - The codes for the Fingerprint Door lock are present in the Code For Fingerprint Door Lock folder The instructions of how to operate the

Akhil Sahukaru 15 Mar 3, 2022
Arduino M-BUS Master node for Arduino MKR M-BUS Shield

Arduino M-BUS Master node for Arduino MKR M-BUS Shield This software will read out a M-BUS device connected to an Arduino MKR board equipped with our

null 6 Nov 30, 2022
Sensirion Mass Flow Sensor Arduino library, modified from MyElectrons and Nabilphysics Arduino repositories for SFM3300 Digital Mass Flow Sensor

Sensirion Mass Flow Sensor Arduino library, modified from MyElectrons and Nabilphysics Arduino repositories for SFM3300 Digital Mass Flow Sensor. When the sensor data gets stuck, the library has a hard reset function to ensure that it is read continuously.

Paul Ryan Santiago 3 Apr 11, 2022
Internet of things created using arduino IoT cloud, consisting of esp and arduino boards

Internet of things created using arduino IoT cloud, consisting of esp and arduino boards. Goal of the project is to create a 3D printed RFID protected (with PIN) lock, including surveillance.

null 2 Sep 1, 2022
SSD1306 library and simple graphics core library based on Adafruit GFX Library.

Raspberry Pico SSD1306 + GFX Library Based on Adafruit GFX Library https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library Usage Hardware Connect your SSD130

Marcin Bober 31 Sep 1, 2022
LiteX is a Migen/MiSoC based Core/SoC builder that provides the infrastructure to easily create Cores/SoCs (with or without CPU).

LiteX is a Migen/MiSoC based Core/SoC builder that provides the infrastructure to easily create Cores/SoCs (with or without CPU). The common components of a SoC are provided directly: Buses and Streams (Wishbone, AXI, Avalon-ST), Interconnect, Common cores (RAM, ROM, Timer, UART, etc...), CPU wrappers/integration, etc... and SoC creation capabilities can be greatly extended with the ecosystem of LiteX cores (DRAM, PCIe, Ethernet, SATA, etc...) that can be integrated/simulated/build easily with LiteX.

null 1.9k Jan 3, 2023
Port of my M5Stack Core 2 audio monitor project to generic ESP32s with TFT screens

ESP32 Audio Monitor This is a port of this project to work with any ESP32 device with a TFT display. You can watch a video explainer here (YouTube) wh

atomic14 47 Nov 9, 2022
Tails is a fast, minimal Forth-like interpreter core in C++ with no assembly

Tails is a minimal, fast Forth-like interpreter core. It uses no assembly code, only C++, but an elegant tail-recursion technique inspired by Wasm3 makes it nearly as efficient as hand-written assembly. I created it as a one-day hack to celebrate May Forth 2021 … then kept going because it's fun.

Jens Alfke 64 Dec 3, 2022
A Pipelined RISC-V RV32I Core in Verilog

Toast-RV32i Toast is a RISC-V soft core written in Verilog that implements a subset of the RV32I ISA version 2.2. Documentation: https://toast-core.re

George Yu 28 Dec 20, 2022
Reverse engineering / documenting the SSC (qcom Snapdragon Sensor Core) or SLPI.

QRTR / QMI sensor daemon Device setup (pmos) Install deps sudo apk add alpine-sdk sshfs eudev-dev qrtr-dev Mount build dir First on host setup USB net

Caleb Connolly 12 Jul 26, 2022
A fast Perforce to Git conversion tool written in C++ using Perforce Helix Core C++ API and Libgit2

P4 Fusion A fast Perforce depot to Git repository converter using the Helix Core C/C++ API as an attempt to mitigate the performance bottlenecks in gi

Salesforce 56 Dec 30, 2022
Caffeecoin Core integration/staging tree

Caffeecoin Core integration/staging tree https://caffeecoin.com What is Caffeecoin? Caffeecoin is an experimental digital currency that enables instan

null 2 Sep 3, 2022
Capstone disassembly/disassembler framework: Core + bindings.

Capstone disassembly/disassembler framework: Core (Arm, Arm64, BPF, EVM, M68K, M680X, MOS65xx, Mips, PPC, RISCV, Sparc, SystemZ, TMS320C64x, Web Assembly, X86, X86_64, XCore) + bindings.

Capstone Engine 6.1k Jan 3, 2023
Chromium Embedded Framework with OpenGL Core or SDL2

Chromium Embedded Framework's cefsimple Off-Screen Rendering I needed to use a modifed version of cefsimple using either SDL or OpenGL Core. I tried t

Quentin Quadrat 12 Nov 8, 2022
1.12.1 (5875) Vanilla Emulator (Core & DB)

RaspyWoW - Vanilla Welcome to the new generation of interconnected WoW realms — all hosted on Raspberry PI. Raspy WoW aims to create an efficient, che

Raspy-WoW 10 Aug 16, 2022